Tancaments d'alumini
Practicables

Sistema PR 40 canal 16 

Renova PR 40 Canal 16 / Renova PR RPT 70 / Renova RPT 45 / Serie RPT 55 Canal 16

 

 

Practicables RENOVA PR 40 Canal16

Gruix de vidre de fins a  22 mm
Marc de 40 mm i fulla de 47 mm
Juntes d’EPDM de fàcil col.locació
Sistema de Canal 16 gran ventall d’accessòris de qualitat I d’acabat
Marcs i decoratius amb forat per registre
Facilitat i rapidesa de muntatge

Compatible amb les sèries:
Renova PR 40
Renova CO
Practicables RENOVA PR RPT 70

Gruix de vidre de fins a  30 mm.
Sistema fulla oculta secció visible 72 mm.
Secció de marc: 70 mm.
Secció de fulla: 68 mm.
Roptura de pont tèrmic millorada amb poliamides de 28mm.
Juntes d’EPDM de fàcil col.locació.
Sistema de canal 16 gran ventall d’accessòris de qualitat i d’acabat.
Marcs i decoratius amb forat per el regi
Sistema de finestres i portes practicables amb roptura de pont tèrmic  RENOVA RPT 45

Marc de 45 mm i fulla de 55 mm
Altura de perfils des de 84 mm
Cumpleix el CTE en les zones A, B i C amb un valor Uh,m=3.8W/m2K
Gruix de vidre de fins a 27 mm
Possibilitat de perfils bicolor

Compatible amb les sèries:
Renova PR RPT 45 recte
Renova CO RP RQ RPT
Practicables serie RPT 55 CANAL 16

Gruix de vidre de fins a 36 mm.
Marc de 55 mm i fulla de 78 m
Roptura de Pont Tèrmic millorada amb poliamides de 22 mm per a un millor aïllament
Possibilitat de bicolor
Juntes d’EPDM de fàcil col.locació
Sistema de Canal 16 gran ventall d’accesoris de qualitat I acabat
Marcs i decoratius amb forat per el registre.
Facilitat i rapidesa de muntatge

Compatible amb les sèries:
Renova PR RPT 5
Renova CO RQ+RT