Tancaments d'alumini 
CORREDERES

 

Sistema de finestres corredisses i balconeres

CO RPT 70 / CO RPT 104 / Renova RQ CO / Renova RQ CO RPT 

 

Sistema de finestres corredisses
CO RPT 70

Secció marc: 70 mm.
Secció fulla: 42.5 mm.

Acristallament màxim de 30 mm.
Pes màxim per fulla: 160 kg 
Dimensions per fulla:
Max: L = 2400 mm x H = 2400 mm
Estanquitat per pelfes amb làmina.
Trencament de Pont Tèrmic amb poliamides de 12 i 20mm per a un millor aïllament.

Possibilitat bicolor. 


Sistema de finestres corredisses i corredisses-elevables
CO RPT 104

Secció marc: 100 mm. 
Secció fulla: 42.5 mm.

Acristallament màxim de 30 mm.
Pes màxim per fulla:  200 kg
Dimensions per fulla:
Max: L = 2400 mm  x   H = 2670 mm
Estanquitat per sistema de triple junta d’EPDM.
Tots els mecanitzats necessaris es realitzen mitjançant matriu.
Roptura de Pont Tèrmic amb poliamides de 12 y 24mm per a un millor aïllament.

Possibilitat bicolor


Sistema de finestres corredisses i balconeres
RENOVA RQ CO 

Marc de 60 i 70 mm i fulla de 28 mm
Altura de perfils (marc + fulla) des de 101 mm
Cumpleix el CTE en les zones A y B amb un valor 
Uh,m= 5,7 W/m2K
Gruix de vidre fins a  20 mm
Gran facilitat de treball

Compatible amb les sèries:
Renova PR. 40
Renova PR. 45
6040 PR. 
Sistema de finestres corredisses i balconeres amb Roptura de pont Tèrmic RENOVA RQ CO RPT 

Marc de 70 mm i fulla de 31.8 mm
Altura de perfils (marc + fulla) des de 115.8 mm
Cumpleix el CTE en les zones A, B y C amb un valor Uh,m= 4,4 W/m2K
Gruix de vidre fins a  20 mm
Gran facilitat de treball 

Compatible amb les sèries:
Renova PR. RPT. 45
Renova PR. RPT. 55