Tancament d'alumini
ELEVABLES

Sistema de finestres correderes i balconeres elevables

Sistema de balconeres ELEVABLES amb Roptura de Pont Tèrmic ADVAND 130

Marc de 132.4 mm i fulla de 54.5 mm
Altura de perfils (marc + fulla) des de 124 mm
Compleix el CTE en les zones A, B y C amb un valor Uh,m= 4,4 W/m2K
Gruix de vidre de fins a 35 mm
Pès màxim per fulla: 300kg (400 kg amb carro addicional)
Dimensions màximes per fulla: Ample 4200 mm x Alt 2690 mm
Sistema de finestres corredisses i corredisses-elevables. RPT 104 

Secció marc: 100 mm.
Secció fulla: 42.5 mm.
Acristallament màxim de 30 mm.
Pes màxim per fulla:  200 kg
Dimensions per fulla:
Max: L = 2400 mm  x   H = 2670 mm
Estanquitat per sistema de triple junta d’EPDM.
Tots els mecanitzats necessaris es realitzen mitjançant matriu.
Roptura de Pont Tèrmic amb poliamides de 12 y 24mm per a un millor aïllament.
Possibilitat bicolor.