BARANES

D'alumini _ Són baranes d’alumini realitzades amb perfilaria d’alumini i amb tubs rodons i/o ovalats o be amb vidre laminat de seguretat. Les baranes d’alumini són ideals per zones amb una climatologia dura. Al ser totalment alumini no existeix la corrosió i no requereix cap tipus de manteniment, com si que tenen les baranes de ferro o de fusta
De ferro _ Són baranes de ferro realitzades amb tubs de diferents mides i formats: tubs rodons, quadrats, rectangulars o tensors d’acer inoxidable. Les baranes de ferro es pinten amb una capa d’emprimació i amb un acabat de pintura a escollir per tal de poder allargar els temps del manteniment d’aquestes.
D'inoxidable _ Són baranes d’acer inoxidable realitzades amb tubs de diferents mides i formats: tubs rodons, quadrats, rectangulars o tensors d’acer inoxidable. Les baranes d’acer inoxidable són ideals per zones amb una climatologia dura i també per àrees de costa. Al ser totalment acer inoxidable no existeix la corrosió i no requereix cap tipus de manteniment, com si que tenen les baranes de ferro o de fusta