Tancaments d'alumini
Mallorquines

Sistema de finestres i portes practicables per tancaments exteriors
 

Sistema de corredisses per tancaments exteriors:
Renova CO Exterior Mallorquina

Guia superior amb tapa de 92.4 mm d’amplada i fulla de 45 mm
Possibilitat de realitzar corredisses d’1 i de 2 fulles
Possibilitat d’utilitzar fulla per lames fixes, mòbils, matxembrades i vidre
Gran facilitat de treball 
Sistema de finestres i portes practicables per tancaments exteriors: 
RENOVA MALLORQUINES 

Marc de 40 mm i fulla de 47 mm
Altura de perfils (marc + fulla) des de 79 mm
Diferents tipus de lames.
Gran facilitat de treball

Compatible amb les sèries:
Renova PR. 40
Renova Coarrugable
Renova CO. Exterior SECCIÓ SERIE
Marc de 40 mm i fulla de 47 mm
Altura de perfils des de 79 mm