Nova fusteria CANAL 16

MILLOR QUALITAT ... A IGUAL PREU

FABRICACIÓ informatitzada i robotitzada

ECONOMITZA el temps d’instal.lacó

Sistema tancament de canal 16 mm, que permet optimitzar el treball i economitzar el temps de cada finestra fent possible el muntatge dels ferratges perfectament regulats en molt poc temps

 Avantatges sobres altres sistemes:

 

 • Millora considerable de l'aïllament tant tèrmic com a acústic a causa de la gran estanquitat que proporcionen els ferratges en tot el perímetre de la fulla i els  nombrosos punts de tancament en el marc, segons les seves dimensions.
 • Gran capacitat de vidre en les sèries amb trencament de pont tèrmic.
 • Majors dimensions en la fabricació, per la capacitat de suport dels ferratges
 • Angulars antipalanca en els punts de tancament bàsic.
 • Unió mecànica, garantint la  màxima rigidesa i estabilitat en el ferratge
 • Angulars per a  muntatge manual o automatitzat.
 • Bulons regulables en pressió manualment.
 • Bulons de seguretat en forma de xampinyó amb  tancadors de seguretat fabricats en acer
 • Taladres simètrics per a suport de fulla i marc , enrasats amb el tapaboques de la fulla.
 • Major productivitat en màquines i personal a causa de la continuïtat en la producció
 • Fàcil maneig de peces rectes.
 • Seguretat bàsica integrada.
 • Sistema " mecano”.
 • Sistema de microventil.lació mitjançant un buló ocult en el marc i que compleix amb el CTE.
 • Permeabilitat a l'aire segons UNE EN 12207:2000